torsdag 20 juli 2017

H&Ms aktieutveckling den senaste tiden samt H&Ms framtid

H&M har länge varit ett ogillat bolag bland flera större bloggare. Från att en gång varit Stockholms börsens kronjuvel till att folk inte alls gillar bolaget och med det dumpar sina aktier till ett lågt pris.

Claes Hemberg från Avanza föreslog för ett tag sedan att Avanzas kunder skulle sälja av sina H&M innehav och satsa på något annat. Det fanns ingen vändning i sikte. Han sålde även av halva sitt innehav i sin folkportfölj. Är det inte när aktier är billiga man ska köpa och inte sälja? Hade det inte vart bättre att han föreslog en försäljning av H&M när aktien var övervärderad? Varför kom inte denna sälj rekommendation när aktien stod i över 300 kr? Köpa dyrt och sälja billigt är ingen bra strategi när det gäller aktieinvesteringar. Tyvärr är det många som lyckas med det. Själv sålde jag av mina 1490 aktier för 294.60 kr per st i slutet av 2014. Betydligt bättre att sälja då än att dumpa aktien för drygt 200 kr som många har gjort den senaste tiden. Senast i slutet av Mars var de få som ville ta i H&M aktien. Det var flera större bloggare som både dumpade H&M och skrev negativt om bolaget.


 • Petrusko är besviken att VD inte lever upp till uttalanden och han överväger att sälja H&M redan nu.
 • Fundamentalanalysbloggen pratar om en H&M-sekt och har tidigare frågat sig om H&M är Sveriges största value trap.
 • Onkel Toms stuga funderar på att sälja sina H&M-aktier.
 •  Min egen uppfattning är att H&M alltid varit en kronjuvel och fortfarande är det. Enligt min egen analys var H&M alldeles för dyr när den kostade 368 kr. När den nu gick ner till runt 200 kr är min uppfattning att aktien var alldeles för billig. Enligt min analys har H&M pressats för mycket av att dollarn stärks så mycket som den gjort sedan 2014. Min uppfattning är att aktiemarknaden brukar vara antingen alldeles för positiv eller negativ när det gäller många bolag. Jag har den senaste tiden tankat rejält med H&M aktier. Mina 2000 aktier är i dagsläget värda ca 440 000 kr och utgör en stor del av min portfölj. Jag har aldrig haft tanken att släppa mina aktier. När det gjorde som ondast köpte jag mer.

  Hur har H&M gått senaste månaden och varför kommer aktien att uppvärderas framöver? 

  Aktien har gått rejält mycket bättre än OMX30 den senaste månaden. Detta kan ni se på diagrammet nedan. För några veckor sedan skrev jag att H&M troligtvis hade bottnat och ska upp framöver. Det andra diagrammet nedan visar dollarns utveckling i jämförelse med kronans det senaste året. Min tro har hela tiden vart att dollarn varit övervärderad. Jag har själv investerat efter att dollarn ska tappa och kronan ska stärkas. När dollarn nu tappar stärks H&Ms marginaler och med det kommer vi se finare vinster även om H&M inte skulle öka sin försäljning så mycket. Tidigare har våra exportbolag haft valuta medvind, men som det ser ut just nu är det slut på det roliga för exportbolagen. Nu är det H&M som gynnas av detta då H&M köper in sina kläder i dollar men säljer mest i andra valutor.

  Fortsätter dollarn att försvagas framöver är det stor chans att H&M kommer fortsätta slå index framöver. Jag tycker fortfarande aktien är ett fynd för 220. Får vi inget större börsfall är min tro att H&M kommer stå mellan 250-300 kr inom 1 år. Mina H&M aktier är inte till salu i dagsläget.

  Hur gör du med dina H&M aktier?

  tisdag 18 juli 2017

  Rapport Handelsbanken

  Idag släppte Handelsbanken sin rapport för årets 6 första månader. Resultatet såg bra ut överlag men marknaden handlade ner aktien drygt 4% på en övrigt negativ börs som slutade på -1.95%.


  Hur var resultatet då?


  Handelsbankens rörelseresultat på 5,26 miljarder kronor (5,28 i fjol) överträffade analytikernas förväntan som låg på 5,00 miljarder.


  Räntenettot var positivt och ökade med 3% första kvartalet till 7,32 miljarder. Det var 1% starkare än väntade 7,22 miljarder. Det var framförallt stigande utlåningsvolymer som bidrog positivt men även utlåningsmarginaler i kontorsrörelsen.

  Provisionsnettot bidrog även det i överkant och ökade till 2,51 miljarder. Snittprognosen låg på 2,39 miljarder.


  Även kreditförlusterna var lägre än beräknat. Dessa låg totalt på 186 miljoner men analytikerna hade räknat med kreditförluster omkring 366 miljoner. En förbättring mot föregående år då de låg på 229 miljoner.

  Handelsbanken har även åkt på kostnadsökning pga. brexit-förberedelse. Dessa kostnader ökade 3% för den brittiska enheten under det andra kvartalet och låg på totalt 754 miljoner kronor. Detta genom bland annat negativa valutakurseffekter men även just förberedelser inför brexit.


  Vinsten per aktie för första halvåret summerades till 4.20 kr. (4.31)


  Mina egna tankar angående rapporten och aktien

  Jag tycker Handelsbanken gjort ett bra första halvår 2017. Framförallt att de lyckas haft de nöjdaste kunderna bland storbankerna sen många år tillbaka. Min tro är att nöjda kunder gynnar banken på lång sikt. Jag gillar även att Handelsbanken är försiktig med ägarnas pengar. Detta syns framförallt när det gäller kreditförluster vid de senaste kriserna i Sverige.  Handelsbanken har störst nettoinflöde till sitt fondsparande här i Sverige. Själv har jag lite svårt att förstå detta då jag själv tycker deras fondavgifter ligger i överkant. Jag tror dock många av deras kunder inte bryr sig om detta utan vill endast ha ett långsiktigt lätt sparande som sköter sig själv. Även courtageintäkterna ökar rejält och med tanke på dagens konkurens på aktiehandel tycker jag detta är imponerande.

  Hur ligger courtage kostnaden till hos Handelsbanken?

   Courtage kostnaden hos Handelsbanken är hög vare sig man gör stora eller små aktieaffärer. Att göra affärer hos Handelsbanken kostar minimum 99 kr per affär eller 0.09% i avgift. Om man jämför med Nordea Investor som har minimumkostnad på 1 kr sen 0.06% i courtagekostnad. Nordea Investor har även ett tak på 99 kr för en affär. Hos Handelsbanken får du tex betala 900 kr om du gör en affär på 1 miljon. Positivt är dock att Handelsbanken inte håller på med olika  "Courtage klasser" som Avanza och Nordnet.

  Hur kommer Handelsbanken aktien gå framöver?

  Det beror lite på hur börsen i allmänhet kommer utvecklas nu framöver. Jag ser den sista tidens dollarförsvagning som negativ för framförallt våra exportbolag här i Sverige. Dollarförsvagningen är dock bra för mitt största innehav H&M. Även mitt tredje största innehav Axfood gynnas av att kronan stärks. Min tro är att även Handelsbanken kommer utvecklas bra framöver.  Räntorna kommer antagligen stiga nu framöver och det kan gynna Handelsbanken genom att de slipper dagens minusränta. Skulle börsen fortsätta uppåt närmaste tiden kommer antagligen courtageintäkterna påverkas positivt. Även netto inflödena till fonder kommer fortsätta och med det ge mera intäkter till bankens ägare. Även i sämre tider känns Handelsbanken som en trygg aktie att äga. Detta då de är försiktiga med ägarnas pengar genom att ta lägre risker än de andra svenska bankerna. Jag behåller i dagsläget mina 1500 aktier men kommer köpa några aktier i Handelsbaken till mina barn nu vid lön den 27e.


  Vad tycker du om Handelsbankens rapport?

  lördag 15 juli 2017

  Rapport från Axfood

  Igår lämnade Axfood sin halvårsrapport.

  Sammanfattning av andra kvartalet 2017
  • Axfood-koncernens nettoomsättning uppgick till 11 925 Mkr (10 901), en ökning med 9,4 procent.
  •  Rörelseresultatet uppgick till 487 Mkr (494), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 4,1 procent (4,5).
  •  Periodens resultat var 379 Mkr (384) och resultat per aktie 1,81 kr (1,83).
  •  Eurocash Food AB konsolideras från och med 1 april.
  •  Den 31 maj förvärvade Axfood matkasseföretaget Middagsfrid.
  •  Axfood fokuserar på tillväxt och nyinvesteringar, och prognosen är ett rörelseresultat för 2017
   i linje med utfallet 2016.
  Sammanfattning av första halvåret 2017
  •  Axfood-koncernens nettoomsättning uppgick till 22 564 Mkr (21 206), en ökning med 6,4 procent.
  •  Rörelseresultatet uppgick till 884 Mkr (902), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 3,9 procent (4,3).
  •  Periodens resultat var 688 Mkr (700) och resultat per aktie 3,28 kr (3,34).
  •  Den 31 januari slutförde Axfood erbjudandet om förvärv av samtliga aktier i Matse Holding AB.
   Per den 31 mars uppgick Axfoods innehav till över 99 procent av aktierna.

  Axfoods första halvår 2017

  Axfood har haft ett händelserikt 1:a halvår. Det har vart bra tillväxt med hög aktivitetsnivå som vd Klas Balkow beskriver det. Axfood har totalt investerat ca 1.420 miljoner kr under året.
  Matse Holding, Eurocash och Middagsfrid AB har förvärvats.
  Försäljningen har vart genomgående stark , framförallt under andra kvartalet. Det satsas mycket på framtida tillväxt genom digitala erbjudanden, integrerar gränshandel genom kedjan Eurocash och matkassebolaget Middagsfrid AB. Den underliggande lönsamheten är stabil men rörelseresultatet har påverkats negativt av att Hemköp City i Stockholm har haft tillfälligt stängt för ombyggnation samt kostnader för utrullning av e-handel.

  Willys, Hemköp, Axfood Närlivs och Dagab visar alla fina tillväxtsiffror. Men framförallt Willys visade en stark jämförbar försäljning. Både antalet kunder samt snittköpen ökade. Svenska marknaden växte växte med 2.6% med Axfoods omsättning ökade 6.4% dvs Axfood tar marknadsandelar här i Sverige från konkurrenterna. Axfoods ekologiska försäljning fortsatte även den att öka och uppgick till 7% av den totala försäljningen (6.7 procent under förra året) Målet är 10% år 2020.

  Axfoods klimatpåverkan 

  Axfood har som mål att sänka sin klimatpåverkan. Detta bland annat genom att man använder förnyelsebar energi i sin butiker. Kylanläggningar som börjar bli gamla byts ut mot energisnålare alternativ. Det är framförallt genom varutransporter med egna lastbilar som man har kunnat sänka sin miljöpåverkan. Man har gått från vanlig diesel till HVO, det är ett syntetiskt diesel som är framställt genom hydrering av växtfetter och eller slaktavfall. Man har även fått ner sin elförbrukningen i koncernen rejält. Mellan 2009 till 2016 har Axfood fått ner sin klimatpåverkan med 79%. Riktigt imponerande när de haft som mål att 2020 fått ner klimatpåverkan 75%.

  Axfood framöver

  Onlinesatsningen kommer även framöver tynga marginalerna. Framförallt genom uppstartskostnader. Men även vissa kostnader för utveckling. Dock är de största kostnaderna redan tagna, de för plattformen.

  Axfood känns i dagsläget som en trygg investering. Resultatet känns bra och även de förvärv som bolaget har gjort. Jag gillar att de tar marknadsandelar här i Sverige och att de nu framöver kan få en viss tillväxt genom sina nya förvärv. Jag gillar även att de tänker långsiktigt på miljön genom att sänka sin klimatpåverkan. I dagsläget är aktien ganska högt värderad men jag tycker aktien förtjänar en högre värdering då företaget är otroligt välskött samt att de tjänar bra med pengar både i hög och lågkonjunktur. Aktiens pris ligger på 137.40 kr i skrivande stund och det ger en direktavkastning på 4.36%.


  Vad tycker du om Axfoods rapport?  fredag 14 juli 2017

  Avyttrat Telenor

  Jag valde för några dagar sedan att avyttra mina 520 aktier i Telenor. Jag har ägt Telenor en längre tid och avkastningen har vart helt ok, men ingen raket.  Jag har sett innehavet som en defensiv investering med hög direktavkastning. Mina aktier såldes av för drygt 138 kr st. Jag har dock inte haft en bra insikt i bolaget och gjorde egentligen ingen riktig bra analys innan jag blev ägare i bolaget. Jag har helt enkelt en för dålig insikt i bolaget och även vilka risker som finns med att äga bolaget. Jag har dock gillat Telenor som teleoperatör men man ska inte investera i bolag bara för att man gillar dom. På sikt är en bra avkastning det viktigaste. Jag väljer därför att omplacera pengarna i innehav jag tror mer på nu framöver.

  Vad har jag då köpt in för pengarna?

  160 st Handelsbanken B har köpts in för runt 123 kr st.
  200 st H&M har köpts in för runt 209 kr st.

  Jag fick även över lite pengar från försäljningen. Väntar med att investera dessa pengar. Just nu sitter jag och lyssnar på Axfoods rapport. Kommer återkomma om kommentar angående rapporten.

  Min nya portfölj ser ni uppe till höger.

  Äger du Telenor? Hur ser du på bolagets framtid?

  tisdag 11 juli 2017

  Hufvudstaden

  Hufvudstaden


  Hufvudstaden är ett fint fastighetsbolag som förvärvar och förvaltar kontors- och butikslokaler i centrala Stockholm och Göteborg. De har ett fastighetsbestånd som består av 30 fastigheter med 388 tusen kvm uthyrningsbar yta.

  Detta fastighetsbolag har jag ägt vid flertal tillfällen sedan jag började med aktieinvesteringar 2012.
  Det jag gillar med Hufvudstaden är framförallt att de har attraktiva fastigheter i centrala Stockholm samt Göteborg. De har även en stark huvudägare ( Lundbergsföretagen ) .

  Tidigare körde jag ofta kortsiktig handel i aktien. Köpte in ett parti aktier och sålde dyrare. När aktien så småningom var billigare köpte jag in den igen och sålde dyrare efter ett tag.  Men 2015 drog aktien iväg rejält och blev riktigt dyr. Jag stod då utanför aktien rejält länge. För några månader sen såg jag köpläge i aktien och 300 aktier köptes in för runt 133 kr per aktie. på ett par månader var aktien upp till 149 kr och jag såg bra läge att ta hem en snabb vinst. Som ni ser på diagrammet nere gick aktien snabbt uppåt från köp till sälj. Nu har aktien börjat röra sig ner igen och står i skrivande stund i runt 138 kr. Jag börjar bli lite sugen på att ta in aktien igen men tycker fortfarande att aktien är något dyr. Egentligen tyckte jag 133 kr var ett relativt högt pris på aktien men dyrt kan alltid bli dyrare. Frågan är när det är läge att gå in i fastighetsbolag igen? Är det kanske inte läge alls med tanke på att fastighetsbolagen missgynnas av nya skatter samt att räntorna kanske är på väg upp snart? Jag fortsätter avvakta även om jag skulle vilja ha detta fina bolag i min portfölj. Den låga direktavkastningen i kombination med en risk för högre ränta inom den närmaste tiden gör att jag avstår. Helst skulle jag vilja betala under 120 kr för Hufvudstaden men för det priset krävs antagligen en rejäl sättning på aktiemarknaden. 
  Äger du Hufvudstaden? Vad tycker du är ett rimligt pris på aktien?

  måndag 10 juli 2017

  Nordea Investor har legat nere idag

  Idag har Nordea Investor haft problem.

  Allt startade tydligen kl 08.30 nu på morgonen. Jag själv låg och sov halva dagen efter nattens jobb, så jag märkte inget. Loggade dock in lite senare hos Nordea och märkte att de hade problem. Det gick varken att göra några köp eller sälj transaktioner. Tjänsten har tydligen legat nere hela dagen och fungerade inte fram till börsen stängde. Detta är givetvis inte bra. Det påminner om när jag hade Comviq för länge sedan. Det gick varken att ringa eller surfa på en hel kväll. När jag sedan kontaktade kundtjänst ville de inte heller kompensera att jag inte hade kunnat använda min mobil under alla dessa timmar "Det var för kort tid som tjänsterna inte hade fungerat".

  När man betalar för en tjänst vill man att den ska fungera felfritt. Det är givetvis inte ok att det ska vara fel på aktiehandeln en hel dag. Jag tänker på alla investerare som kör kortsiktig handel på börsen. Denna dag kan ha kostat dem en hel del avkastning.

  Jag vet inte vad det här problemet beror på hos Nordea. De håller just nu på att jobba med problemet. Men jag hoppas att detta inte händer igen. Jag hoppas även att problemet är fixat till imorgon bitti. Jag kan godta att det är fel någon timme men en hel dag är oacceptabelt. Jag är tacksam för att ni på Nordea har pressat priserna, men ni måste jobba för en tryggare aktiehandel!

  Har du varit med om något liknande problem förut?

  fredag 7 juli 2017

  Lite tankar kring Axfood

  Axfood har sjunkit en del den sista tiden och senast igår valde jag att öka på mitt innehav. I dagsläget äger jag 1100 aktier i Axfood och det motsvarar ett värde runt 150 000 kr. Aktien har vart ganska högt värderad en längre tid och företaget har gått riktigt bra de senaste åren. För 1 år sedan kostade aktien drygt 164 kr och i dagsläget ligger aktiens pris på runt 137 kronor. Det har med andra ord vart en tråkig tid att äga aktien om man köpte den på toppen. Själv har jag som mest betalat runt 148 kr för en aktie och som lägst betalat mellan 130-135 kr aktien.

  Hur kommer då aktien gå framöver?

  Just nu ser jag positivt på bolaget och aktiens framtid. För ett tag sedan förvärvade Axfood Eurocash Food AB. Eurocash är en lågpriskedja med 7 stora matbutiker som ligger vid den norska gränsen. I dagsläget är inte Norges ekonomi på topp och det har medfört att norska kronans värde har försämrats. Man kan ju tro att detta påverkar gränshandeln från Norge negativt. Men enligt undersökningar visar det sig att norrmännen handlar mer i Sverige nu när norska kronan är mindre värd. När deras valuta blir mindre värd blir även importerade varor dyrare i Norge.

  I Sverige är priserna lägre än i de norska lågprisbutikerna, men utbudet är av premiumkvalitet. Norrmännen kommer främst för att handla mat. Där är vinsterna som störst.

  Den senaste tiden har svenska kronan stärkts en hel del. Dock främst mot dollarn. Det finns dock goda chanser att svenska kronan fortsätter att stärkas. Skulle svenska kronan fortsätta stärkas gynnar det Axfood, som importerar från utlandet men säljer i Sverige. 

  Dock har även mycket pengar som normalt sett skulle ha legat i ränteprodukter de senaste åren sökt sig till bolag som Axfood och Ica på grund av den låga operativa risken och hyggliga direktavkastningen. Det är mycket därför värderingarna har gått upp en hel del.

  Skulle räntan fortsätta upp i snabb takt finns det även en risk att bolag som Ica och Axfood får en lägre värdering trots en stabil och bra verksamhet. 

  Förvärvet av Matse ser jag också som positivt för framtiden.

  Jag följde Mat.se innan Axfood förvärvade bolaget. Det som var imponerande var tillväxten av kunder. Dock hade inte Matse fått igång lönsamheten ordentligt. Min förhoppning är att tillväxten av kunder fortsätter och med det kommer även lönsamhet. Att få sin mat hemkörd till dörren tror jag kommer bli vanligare i framtiden. Jag tror även att många äldre uppskattar hemkörning då de själva har svårt att ta sig till en butik.

  Även petrusko har skrivit en intressant artikel om Matse förvärvet som ni kan läsa här:

  Därför är Axfoods förvärv av Matse bra

  Det ska bli spännande att följa Axfood resten av året.


  Vad tycker du om Axfoods senaste förvärv? Blir Eurocash och Matse bra på sikt?